Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenForeninger

 

Støtteforeningen for Vores Fælles Brugs

Formålet er at indsamle likvide midler, som Brugsen kan ansøge så snart der skal laves vedligehold. Foreningen kan eventuelt også bruges til ekstraordinære udgifter i form af arrangementer eller lign. Foreningen kan ikke benyttes til driftsomkostninger, udelukkende vedligehold og ekstraordinære udgifter.

Den stiftende generalforsamling af støtteforeningen ‘Veddum Dagli’Brugs’ blev afholdt i mandag d. 11. marts 2019

Bestyrelsen består af Lars Nielsen, Jan Svendsen, Mathias Knudsen, Janni Østergaard Jensen og Martin Kruse.

Thomas Bowman Mørch er suppleant og Tommy Eriksen revisor.

Der har været sidst været afholdt generalforsamling 20/10 2020

 

Kommenter 13.02.2021