Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenForeninger

 

Veddum Landsbylaug

Veddum LandsbylaugForeningens formål er at bevare og udbygge Veddums bedste traditioner og virke for samarbejdet mellem personer, foreninger og institutioner samt virke som talerør over for myndighederne.

Når man støtter Veddum Landsbylaug, er man bl.a. med til at sørge for

  • at vores springvand fungerer,
  • at julebelysningen kommer op,
  • at de tomme byggegrunde bliver holdt pæne,
  • at plantekasserne er pyntelige,
  • at hjertestarteren vedligeholdes, og
  • at flagalléen er intakt og kommer op ved festlige lejligheder.

Veddum Landsbylaug opfordrer til, at alle husstande støtter op omkring byens største interesseorganisation!

Medlemskab

Husstanden kan tegne medlemskab af Veddum landsbylaug for 100 kr. om året.
• man kan overføre pengene via sin netbank til konto i Andelskassen 5952 4000110,
• man kan betale med mobilpay til 74750 (husk at oplyse adresse)

Kontakt

Formand Leo Korsgaard tlf. 24 29 10 83


 

Kommenter 28.04.2020