Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenForeninger

 

Veddum Landsbylaug

Foreningens formål er at bevare og udbygge Veddums bedste traditioner og virke for samarbejdet mellem personer, foreninger og institutioner samt virke som talerør over for myndighederne.

Når man støtter Veddum Landsbylaug, er man bl.a. med til at sørge for

 • at vores springvand fungerer,
 • at julebelysningen kommer op,
 • at de tomme byggegrunde bliver holdt pæne,
 • at plantekasserne er pyntelige,
 • at hjertestarteren vedligeholdes, og
 • at flagalleen er intakt og kommer op ved festlige lejligheder.

Veddum Landsbylaug opfordrer til, at alle husstande støtter op omkring byens største interesseorganisation!

Medlemskab

Husstanden kan tegne medlemskab af Veddum landsbylaug for 100 kr. om året.
• man kan overføre pengene via sin netbank til konto i Andelskassen 5952 4000110,
• man kan betale med mobilpay til 74750 (husk at oplyse adresse)

Kontakt

Formand Leo Korsgaard tlf. 24 29 10 83

1 / 6
Springvandet 2019
2 / 6
Lys på cykelstien 2017
3 / 6
Den tidligere branddam, nu en af de grønne pletter til glæde for byens borgere.
4 / 6
Byskoven, der bl.a. benyttes til friluftsgudstjeneste
5 / 6
Byskilte
6 / 6
Flagallé

Springvandet 2019
Lys på cykelstien 2017
Den tidligere branddam, nu en af de grønne pletter til glæde for byens borgere.
Byskoven, der bl.a. benyttes til friluftsgudstjeneste
Byskilte
Flagallé
     langs alle indfaldsveje og hovedgaden sættes op i forbindelse med
   konfirmation, byfest og ved særlige lejligheder

 

Kommenter 17.05.2021

Veddum Landsbylaug