Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenHistorie

 

Bronze- og jernalderen i Veddum

I jernalderen lå husene oftest oppe i bakkerne, mens den hævede havbund blev anvendt til græsning o.lign.

I 1988 blev en boplads fra romersk jernalder (år 1 - 400 e.v.t) gravet ud ved Porsmosegård. Det ældste hus var et nedgravet langhus, hvor gulvet var forsænket ca. 90 cm. under jordoverfladen.

Det yngste langhus var båret af to rækker indre stolper. Taget var der ingen spor af, men det har sandsynligvis bestået af strå eller græstørv. Døren lå midt for huset. Mod vest lå boligafdelingen og med øst stalden. Ydervæggene var af lerklinet risflet, stivet af med stolper.

Under ildstedet lå en lille keramikkop og under gulvet et lerkar. Begge dele kan have været offergaver, der skulle beskytte huset og dets beboere.

Jernalderhus. Klik for stort.

Jernalderhus

Billeder fra Hadsund museums tidligere udstiling i Thor. Fundet er registreret af Kulturarvsstyrelsen: Fund og fortidsminder 120409-14

Nationalmuseet og Aalborg Historiske museum har lokaliseret flere steder med fund fra Bronze- og jernalderen. Se omtale af den enkelte fundsteder på kulturarvsstyrelsens oversigt over fund og fortidsminder.

 

Kommenter 23.02.2021