Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenHistorie

 

Kirsebærrene i Veddum

Veddumkjersbær

Et af Veddums særpræg er de mange kirsebærtræer, der vokser overalt i byen og oplandet. Egentligt er det et særpræg for hele Sydøsthimmerland, men især Veddum er -har været, velsignet med kirsebærtræer alle vegne. Alle haver, indkørsler, skel og markveje har været kranset af det karakteristiske træ, der siges at være blevet moderne i slutningen af 1700-tallet.

Da træet ikke er vildtvoksende i Danmark, må det være indført til egnen -efter sigende af herremanden Kristen S. Testrup til Wiffertsholm med det formål at give fæstebønnerne ekstra indtægter ved salg af bærrene.

Træets latinske navn er prunus cérasus og på dansk kaldes træet surkirsebær, sortekirsebær, syltekirsebær eller vinkirsebær. I Veddum hedder træet: Kjersbær og i år (2007) er der så mange bær på træerne som aldrig før. Det skulle da lige være dengang i 40-erne/50-erne, hvor pris og overflod af bær toppede, at folk stoppede høsten, og alle på gårdene plukkede kjersbær. Det var så indbringende, at der et sted i Tornskær var penge til nyt tag på ejendommen.

Uddelerparet stod og opkøb og salg af kirsebær i 1930'ene. Et år solgte de 32.000 pund (16 tons kirsebær) til forskellige dele af landet og til Hornbecks fabrik i Hadsund.

I 1953 kom likørfirmaet Peter F Heering på markedet, og købte surkirsebær op i stor stil til deres "Cherry-Heering".

Det siges, at bønderne, som havde mange kirsebær, afbrød kornhøsten, blot for at plukke kirsebær. Opkøberne i byen samlede kirsebærene i tønder, som de solgte til Hornbecks Fabrikker eller til Peter F Heerings opkøber i Hadsund.

Eventyret endte da vinfirmaet plantede deres egne kjesbærtræer -vist nok på Stevns.

Erik Guldbæk 2007

Veddumkirsebær 2016

Løvskal er dog værdifuldere end Veddum

I en sammenligning mellem kirsebær fra Løvskal, Thorsager og Veddum vurderes bærene fra Løvskal at være mere værdifuldt end både Veddum og Thorsager.

Danmarks Frugtsorter. II del. Kirsebær ved Anton Pedersen, Professor ved Den kgl. Veterinær-og Landbohøjskole.Udgivet af  Fællesudvalget for Frugtavsløkønomi på Alm. Dansk Gartnerforenings Bogforlag. København 1955.

Dansk kirsebærhistorie

Frederiksdag Kirsebærvin har udgivet en interessant beskrivelse af dansk kirsebærhistorie: "Historien om nordens drue Stevnsbærret" af Asmus Gamdrup Pertersen Jensen, læs den her.Historien om nordens drue

 

Kommenter 08.02.2021