Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenAvisLanddistrikt

 

Folketal i Veddum by, Skelund sogn og Sydøsthimmerland

Danmarks statistik har talt os.

Folketal i det sydøstligste Himmerland 2021

Als sogn, hvor den sidste skole ligger, vokser, mens de omkringliggende sogne bliver mindre.

I runde tal bor 5.000 personer i det sydøstlige hjørne af Himmerland. I forhold til sidste år er befolkningen steget med 2% i Als og faldet tilsvarende i de omkringliggende sogne.

Folketal 1. januar efter sogn og tid

Så mange er vi i Skelund sogn 2021

I sognet bor 1.059 personer, det er 9 færre end året før.

Der er født 15 børn i 2020. Det er flere end normalt. Gruppen af dagplejebørn og gruppen af ældre over 60 er steget, men ikke nok til at ophæve faldet i de mellemliggende aldersgrupper.

Set i en længere perspektiv er folketallet faldet siden 1950, dog med en stabil periode mellem 1970 og 2010. I 1950 boede her 1.800, i 2010 1.400 og nu er vi nede på 1.000.

Veddum by 2022

I Veddum by bor 337 personer. Det er en mere end sidste år, der var det laveste antal, vi kender for byen.

1 / 4
Folketal 1. januar 2022 efter by Statistikbanken.dk (byer)
2 / 4
Folketal 1. januar 2021 efter sogn og alder fra  Statistikbanken (sogne)
3 / 4
Folketal efter år, sogn og alder fra  Statistikbanken (sogne) suppleret med tal før 1925 fra Arkivalier online
4 / 4
Folketal efter sogn fra  Statistikbanken (sogne)

Folketal 1. januar efter by Statistikbanken.dk (byer). I 2022 bor der 337 personer i Veddum.
Vi er 1.059 personer i sognet. Folketal 1. januar 2021 i Skelund sogn efter alder alder fra Statistikbanken (sogne)</a>
Folketal i Skelund sogn siden 1850. I 1850 boede her 1.000 personer. Fra 1916 til 1950 toppede befolkningstallet omkring 1.800 personer. Fra 1970 til 2010 var befolkningstallet ca. 1.400, hvorefter det falder, så vi snart er ned på samme niveau som i 1850. Kilder: Folketællinger før 1925 på Arkivalier online. Efter 1925 fra Statistikbanken (sogne).
Folketal 1. januar 2021 i sognene omkring os fra Statistikbanken (sogne)

 

Kommenter 27.05.2022