Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenFotoalbum

 

Majbøg i Veddum IF

Kampen om majbøgen.

Det er en gammel tradition, der holdes i hævd i Himmerland, at egnens unge mænd hugger nabobyernes majbøg (eller majstang).

Derfor holder vi vågenat ved majbøgen for at beskytte den mod ransmænd. Vågenatten har ligget på Valborgnatten, men blev i 1700-tallet flyttet til i pinsen i forbindelse med kalenderreformen.

Majbøgsfesten menes at være et levn fra gamle frugtbarhedsritualer og en løssluppen fejringen af sommeren.

I Veddum er det idrætsforeningen, der holder traditionen i hævd.

Majbøgen rejses 2014

Kommenter 12.05.2022

Majbøg