Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenForeninger

 

Vandværker i Veddum

Der er to vandværker i Veddum:

Veddum Vandværk (vest for banen)

Veddum Vandværk leverer vand vest for banestien.

Kontakt: Se vandværkets hjemmeside

Vandet er middelhårdt med en hårdhedsgrad på 12 oH.

Grundvandet indeholder en del jern. Det meste renses fra på vandværket ved iltning og filtrering, men der kan forekomme brunlige belægninger i toiletter og håndvask.

Vandet er af god kvalitet. Se i øvrigt vandanalyser her: Anlægsrapport - JUPITER (geus.dk)

Vandværket indvinder vand fra to 90 m dybe boringer.

Boringen er forseglet med ler, så vandet kun hentes i en dybde på over 40 m. Her består undergrunden af skrivekridt.

Over skrivekridtet er der 22 m. smeltevandsler, som er næsten uigennemtrængeligt for vand. Derfor er det vand vi indvinder meget gammelt.

Se mere om boringerne her: Borerapport - JUPITER (geus.dk)

Se mere på vandværkets hjemmeside: http://www.veddumvand.dk/

Ø. Hurup Vandværk

Ø. Hurup Vandværk leverer vand i Rønholt og Veddum Kær øst for banen.

Kontakt og flere oplysninger på http://osterhurupvand.dk/

Veddum Vandværk (vest for banen) Ø. Hurup Vandværk (øst for banen) se kommunens kort over forsyningsområder

Vandet er middelhårdt med en hårdhedsgrad på 13 oH.

Grundvandet indeholder meget jern og mangan. Det meste renses fra på vandværket ved iltning og filtrering, men der kan forekomme brunlige belægninger i toiletter og håndvask.

Vandet er af god kvalitet. Se i øvrigt vandanalyser her: Anlægsrapport - JUPITER (geus.dk)

Vandværket indvinder bl.a. vand fra to boringer i Veddum Hylt. De er kun 47 - 48 meters dybe. Boringerne er forseglet med ler, så vandet hentes i en dybde på 40 m. Her består undergrunden af smeltevandssand. Over grundvandet er der mest sand og kun et tynd lag smeltevandsler. Derfor er det vandet dårligt beskyttet mod evt. forurening.


 

Kommenter 26.08.2021