Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt Om

Til forsidenForeninger

 

Vandværker i Veddum

Der er to vandværker i Veddum:

Veddum Vandværk (vest for banen)

Kontakt

Problemer med vandforsyning i dagtimerne 08 - 15: Johnni Mortensen 21 75 54 09

Afregning: Vandværksadministrationen til. 97 74 12 00

Formand: Inger D. Nielsen mobilnr. 21358019 mailadr. veddumvandvaerksnabelagmail.com

Bestyrelse

  • Formand: Inger D. Thuesen
  • Næstform.: Johnni Mortensen
  • Kassere: Karsten Hvitfeldt Gade
  • Øvrige best. medlemmer:
    • Frederik Kondrup
    • Johny Rasmussen
    • Jens Heinrich Jensen

Ø. Hurup Vandværk

Ø. Hurup Vandværk leverer vand i Rønholt og Veddum Kær øst for banen.

Flere oplysninger på http://osterhurupvand.dk/

Veddum Vandværk (vest for banen) Ø. Hurup Vandværk (øst for banen) se kommunens kort over forsyningsområder


 

Kommenter 14.03.2019