Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenByturPejtervej

 

Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk, Pejtervej 14

Veddum/Skelund/Visborg Kraftvarmeværk blev bygget i 1996. Varmeværket leverer 10 mio. kWh varme om året. Heraf forventes 2/3 at komme fra Hadsund fjernvarme, ¼ fra solen og kun de sidste 10 % fra naturgasmotorer og naturgaskedlen.

1 / 5
Åbn billede
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

1996
Billeder fra jubilæums- og indvielsesfesten fredag 2. september 2016. Det var en rigtig god og hyggelig dag, hvor rigtig mange tog sig tid til at møde op. Som Anders Andersen sagde, har Kraftvarmeværket udviklet sig fra den grimme ælling til en smuk svane, som vi med rette kan være stolte af. Danny Juul Jensen fotograferede.
Billeder fra jubilæums- og indvielsesfesten fredag 2. september 2016. Det var en rigtig god og hyggelig dag, hvor rigtig mange tog sig tid til at møde op. Som Anders Andersen sagde, har Kraftvarmeværket udviklet sig fra den grimme ælling til en smuk svane, som vi med rette kan være stolte af. Danny Juul Jensen fotograferede.
Billeder fra jubilæums- og indvielsesfesten fredag 2. september 2016. Det var en rigtig god og hyggelig dag, hvor rigtig mange tog sig tid til at møde op. Som Anders Andersen sagde, har Kraftvarmeværket udviklet sig fra den grimme ælling til en smuk svane, som vi med rette kan være stolte af. Danny Juul Jensen fotograferede.
I december 2012 er gravearbejdet med rørledning fra Hadsund til Visborg startet. Danny Juul Jensen fotograferede.

Kraftvarmeværket producerer el ved hjælp af gasmotorer. Overskudsvarmen anvendes til opvarmning af fjernvarmevand.

Varmeværket fik en vanskelig start, da afgiften på naturgas steg langt mere end forudsat. Derfor forsøgte mange forbrugere at komme ud af værket, hvilket blot gjorde problemet værre. Varmeværket svarede igen med forblivelsespligt for medlemmerne.

Efter en lang og sej politisk indsats ikke mindst fra bestyrelsen åbnede folketinget endelig i 2012 for, at de hårdt ramte barmarksværker kunne få lov et købe varme produceret på biomasse.

Varmeværket fik en aftale om køb af varme fra Hadsund fjernvarme, og i 2014 var varmeprisen sænket med 45 % og der kom medlemstilgang igen.

I 2016 supplerede værket med et solvarmeanlæg.