Til forsidenadresserPejtervej

Tilbage til solvarmeanlæg Pejtervej 17A Frem til Pejtervej 23

Mølbakgård, Pejtervej 20

Stuehuset er opført i 1881. Vilhelm Nielsen og Else Hesselager overtog gården i 1983 fra Peter Bonde.

Pejtervej 20

Søren Sørensen Bonde udflytter gården fra Veddum By til den nuværende adresse. Udflytningen skete i etaper: man byggede lade og staldbygninger (3 længer) 1881, stuehuset i 1884.

Stuehuset er indrettet med fangehul i kælder, da han som sognefoged skulle opholde fængslede til de blev afhentet til birkedommeren på Lindenborg (se mere under Ole Bondes beretning om slægten).

Kommenter

11.10.2018