Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenOplandPejtervej

 

Mølbakgård, Pejtervej 20

Stuehuset er opført i 1881.

Søren Sørensen Bonde udflytter gården fra Veddum By til den nuværende adresse. Udflytningen skete i etaper: man byggede lade og staldbygninger (3 længer) 1881, stuehuset i 1884.

Stuehuset er indrettet med fangehul i kælder, da han som sognefoged skulle opholde fængslede til de blev afhentet til birkedommeren på Lindenborg (se mere under Ole Bondes beretning om slægten).

I 1901 står Søren Bondes enke Maren som gårdejerske. I 1916 - 1940 er det sønnen Jens Sørensen Bonde. Vilhelm Nielsen og Else Hesselager overtog gården i 1983 fra Peter Bonde.

1 / 6
Åbn billede
2 / 6
Gavl
3 / 6
Hos Peter Bonde 1972 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2029362
4 / 6
1955 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek
5 / 6
Hos Peter Bonde 1946 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1300039
6 / 6
Maleri 1895

2008 Ole Bonde
2008 Ole Bonde
Hos Peter Bonde 1972 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2029362
1955 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1770234
Hos Peter Bonde 1946 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1300039
1895 Lokalhistorisk B3611. I 1901 bestod familien af enke og gårdejer Maren Jensen (1849 - 1932), børnene gårdbestyrer Søren Sørensen (1876), Mette Kjerstine Sørensen 1878), Jens Sørensen (1881 - 1957), Andersine Mathilde Sørensen (1885) samt tjenestekarl Gregers Christensen (1879)

1860 Sørensen

 • gmd. husfader Søren Sørensen (1815 /1860 /1880)
 • hans kone Mette Sørensen (1818 /1860 /1890 /1897)
 • Barn Søren Sørensen (1844 /1860 /1871 /1889)
 • Barn Kirstine Sørensen (1847 /1860)
 • 1890 - 1940 Bonde

  Da Søren Sørensen døde 45 år gammel i 1889 overtog Maren gården til omkring 1916, hvor deres søn Jens overtog.

  Maren flyttede til hovedgaden 14 på aftægt.

  Tjenestefolk mv.

  1930 Jeppesen

  • Læs mere om Marinus og Sille: I 1930 boede familien Jeppesen på ejendommen: Arbejdsmand Marinus Jeppesen (1900 - 1975) og Cecilie Marie Christine Jeppesen født Christensen Bech (1904 - 1971) med børnene Edith, Johanne, Ellen, Lilly, Børge og Peder Bech Jeppesen (1930).

  1940 Andersen

  Desuden boede bødker fhv. afholdsvært Lys-Hans og Petra på matr. 23 d, der siden er lagt under Mølbakgård.

   

  Kommenter 31.07.2023

  Folketællinger

  1890 1901 1906 1911 1916 1921 1930 1930 1940

  Tingbog

  matr. 24a

   

  Pejtervej