Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt Om
Til forsidenadresserPejtervej

Tilbage til solvarmeanlæg Pejtervej 17A Frem til Pejtervej 23

Mølbakgård, Pejtervej 20

Stuehuset er opført i 1881. Vilhelm Nielsen og Else Hesselager overtog gården i 1983 fra Peter Bonde.

Pejtervej 20

Søren Sørensen Bonde udflytter gården fra Veddum By til den nuværende adresse. Udflytningen skete i etaper: man byggede lade og staldbygninger (3 længer) 1881, stuehuset i 1884.

Stuehuset er indrettet med fangehul i kælder, da han som sognefoged skulle opholde fængslede til de blev afhentet til birkedommeren på Lindenborg (se mere under Ole Bondes beretning om slægten).

Kommenter

04.11.2018

 


 

Bytur Veje Oplandet Midtbyen Steder Personer Bybilleder Begivenheder