Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenOplandPejtervej

 

Mølbakgård, Pejtervej 20

Stuehuset er opført i 1881.

Søren Sørensen Bonde udflytter gården fra Veddum By til den nuværende adresse. Udflytningen skete i etaper: man byggede lade og staldbygninger (3 længer) 1881, stuehuset i 1884.

Stuehuset er indrettet med fangehul i kælder, da han som sognefoged skulle opholde fængslede til de blev afhentet til birkedommeren på Lindenborg (se mere under Ole Bondes beretning om slægten).

I 1901 står Søren Bondes enke Maren som gårdejerske. I 1916 - 1940 er det sønnen Jens Sørensen Bonde. Vilhelm Nielsen og Else Hesselager overtog gården i 1983 fra Peter Bonde.

1 / 6
Åbn billede
2 / 6
Gavl
3 / 6
Hos Peter Bonde 1972 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2029362
4 / 6
1955 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek
5 / 6
Hos Peter Bonde 1946 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1300039
6 / 6
Maleri 1895

2008 Ole Bonde
2008 Ole Bonde
Hos Peter Bonde 1972 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2029362
1955 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1770234
Hos Peter Bonde 1946 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1300039
1895 Lokalhistorisk B3611. I 1901 bestod familien af enke og gårdejer Maren Jensen (1849 - 1932), børnene gårdbestyrer Søren Sørensen (1876), Mette Kjerstine Sørensen 1878), Jens Sørensen (1881 - 1957), Andersine Mathilde Sørensen (1885) samt tjenestekarl Gregers Christensen (1879)

1901 - 1940 Bonde

Gårdejerske husmoder, enke Maren Sørensen Bonde f. Jensen (1849 /1901 /1906 /1911 /1916 /1925 /1930 /1932)

Tjenestefolk mv.

 • 1901 tjenestekarl Gregers Christensen (1872)
 • 1906 tjenestetyende Kristen Kristensen (1898) og tjenestetyende Henrik Andersen (1881)
 • 1911 tjenestetyende Othinus Justesen (1896 /1911 /1916 /1920 /1921 /1930 /1940 /1982 /1928 - 1981) og tjenestetyende Maren Fruerlund (1891)
 • 1916 ungkarl Harald Jensen (1903), ungkarl Jens Andersen (1893) og ungpige Anna Marie Andersen (1898 /1916 /1921)
 • 1921 tyende Klara Marie Nielsen (1901 /1906 /1916 /1921 /1926), tyende Alfred Jensen (1901), tyende Marie Nielsen (1904) og tyende Søren Jensen (1899)
 • 1925 tjenestepige Kristine Marie Nielsen (1905 /1906 /1916 /1925 /1930 /1930 /1944 - 1971 /1971), tjenestekarl Thorvald Kristian Svendsen (1906 /1911 /1916 /1921 /1925) og tjenestekarl Niels Peter Aage Rasmussen (1909 /1921 /1925)
 • 1930 tjenestekarl Hans Carlsen (1905) og tjenestepige Ella Rasmussen Rask (1905)
 • 1940 Husassistent Anna Kristine Overgaard (1921 /1930 /1940 /1947) og 1940 medhjælper Kaj Hasselholt Jørgensen (1924 /1930 /1940)

1930 Jeppesen

 • Familien Jeppesen: Arbejdsmand Marinus Jeppesen (1900 - 1975) og Cecilie Marie Christine Jeppesen født Christensen Bech (1904 - 1971) med børnene Edith Mary Jeppesen (1922/1930/1940/1945), Johanne Jeppesen (1924 /1930 /1940 /1950), Ellen Jeppesen (1926/1930/1940/1949), Lilly Lis Jeppesen (1927 - 2010), Børge Laust Jeppesen (1929) og Peder Bech Jeppesen (1930).

1940 Andersen

Desuden boede bødker fhv. afholdsvært Lys-Hans og Petra på matr. 23 d, der siden er lagt under Mølbakgård.

 

Kommenter 20.09.2022

Folketællinger

1901 1906 1911 1916 1921 1930 1930 1940

 

Pejtervej