Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenOplandPejtervej

 

Mølbakgård, Pejtervej 20

Stuehuset er opført i 1881. Vilhelm Nielsen og Else Hesselager overtog gården i 1983 fra Peter Bonde.

Søren Sørensen Bonde udflytter gården fra Veddum By til den nuværende adresse. Udflytningen skete i etaper: man byggede lade og staldbygninger (3 længer) 1881, stuehuset i 1884.

Stuehuset er indrettet med fangehul i kælder, da han som sognefoged skulle opholde fængslede til de blev afhentet til birkedommeren på Lindenborg (se mere under Ole Bondes beretning om slægten).

I 1930 boede der to familier på gården.

I 1940 bestod husstanden af gårdejer Jens Sørensen Bonde (1881 - 1957) og Birthe Johanne Bonde (1895 - 1966) med børnene Søren Sørensen Bonde (1915 - 1981), Svenning Sørensen Bonde (1921 - 1975) og Jens Peter Sørensen Bonde (1918 - 1991) samt husassistent Anna Kirstine Overgaard (1921) og medhjælper Kaj Hasselholt Jørgensen (1924).

Desuden havde bødker fhv. afholdsvært Hans Kristian Marinus Andersen (1874 - 1945) og Petrea Karoline Andersen f. Pedersen (1873 - 1963) adresse her i 1940.

I 1944 blev forpagter Jens Peter Sørensen Bonde (1918 - 1991) gift med Anna Marie Jørgensen (1925). De får sønnen Frank Bonde samme år.

1 / 6
Åbn billede
2 / 6
Gavl
3 / 6
Hos Peter Bonde 1972 Sylvest Jensen Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2029362
4 / 6
1955 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek
5 / 6
Hos Peter Bonde 1946 Sylvest Jensen Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1300039
6 / 6
Maleri 1895

2008 Ole Bonde
2008 Ole Bonde
Hos Peter Bonde 1972 Sylvest Jensen Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2029362
1955 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1770234
Hos Peter Bonde 1946 Sylvest Jensen Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1300039
1895 Lokalhistorisk B3611. I 1901 bestod familien af enke og gårdejer Maren Jensen (1849 - 1932), børnene gårdbestyrer Søren Sørensen (1876), Mette Kjerstine Sørensen 1878), Jens Sørensen (1881 - 1957), Andersine Mathilde Sørensen (1885) samt tjenestekarl Gregers Christensen (1879)

 

Kommenter 11.02.2022

Folketællinger

1901 1906 1916 1921 1930 1940

 

Pejtervej