Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenByenRønholtvej

 

Rønholtvej 1

Telesmeden. Stuehus opført i Bundhaven i 1900 og værksted fra 1974.

1 / 3
Skråfoto 1/5 2017 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hentet dec. 2018 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=SFKBKI
2 / 3
1966
3 / 3
1948-1952 Aalborg Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1642964

Skråfoto 1/5 2017 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hentet dec. 2018 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=SFKBKI
Ca. 1966 Lokalhistorisk B2485
1948-1952 Aalborg Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1642964

Christensen 1900 - 1930

Familien bestod af

Desuden plejebørnene:

Anders og Johanne fik bygget nyt hus på Hyltvej 6, da de gik på aftægt i 1930.

Rytter 1930 -

I 1930 blev Søren Kristian Nielsen Rytter (1903 /1906 /1925 /1930 /1930 /1940 /1968) gift med Kristine Marie Nielsen (1905 /1906 /1916 /1925 /1930 /1930 /1944 - 1971 /1971). De fik datteren Kamma Rytter (1930) og flyttede ind hos Sørens bedsteforældre aldersrentenyder Baginus Jensen (1859 - 1942) og aldersrentenyder Christiane Caroline Jensen f. Andersen (1854 - 1936). Kristine overtager i 1944 Hovedgaden 49.

 

Kommenter 20.09.2022

Folketælling

1901 1906 1916 1921 1925 1930 1940

Tingbog

matr. 2d
 

Rønholtvej