Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenOplandRønholtvej

 

Rønholtvej 10

Murermester Arthur Jørgensen fik byggetilladelse til huset i 1949. Han og Thorvald Sauer havde købt ejendommen, hvor det gamle hus var 'nedbrændt ved lynild'.

Da huset var bygget, blev det solgt til Elmer Martinus Nielsen (1916 - 1954)

Huset blev revet ned i 2015.

Se byggesagen på weblager.dk

Ejendommen har tilhørt:

  • Søren Peter Jensen (Bach) 1898 -
  • enke Kirstine Christensen - 1913
  • Niels Andreas Nielsen kaldet Odgaard 1913 - 1941
  • Ane Kirstine Nielsen (Odgaard) f. Jensen 1941 - 1941
  • Olga Amalie Anna Kathrine Jensen f. Nielsen 1941 - 1949
  • Arthur Jørgensen 1949 - 1949
  • Thorvald Sauer 1949 - 1949
  • husejer Elmer Martinus Nielsen 1949 - 1955
  • Erik Thomsen 1955 -
1 / 3
1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=SFKBKI
2 / 3
Ca 1960 Lokalhistorisk B6435
3 / 3
Rønholtvej 10
1959 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1805246

1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=SFKBKI
Mon ikke det er Erik Thomsens piger ca 1960 Lokalhistorisk B6435
Rønholtvej 10
1959 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1805246

Søren Peter Jensen (Bach) 1901

I 1901 boede daglejer Søren Peter Jensen Bach og Ane Katrine Jensen her med børnene Karen Marie Jensen og Jens Kristian Jensen.

De tog siden efternavnet Bach.

Som enkemand med to børn fik Søren Peter bygget et husmandssted på Rønholtvej 18.

1906 - 1911 Christensen

I 1906 boede Kirstine, enke efter boelsmand Anders Christensen i Rønholt med med deres datter Theodora. Theodora bliver gift i 1911, hvorefter mor og datter flytter til Gl. Kærvej 13.

Sønnen Karl var udvandret til USA i 1906, men han var hjemme i 1911. Han bliver siden gift med Jørgine fra Als og landarbejder på Veddumgaard.

Nielsen 1913 -

I 1913 overtog slagter Niels Andreas og Ane Kirstine Nielsen kaldet Odgaard huset. Olga Amalie Anna Kathrine Nielsen er husassistent og bor her med sin datter Kirstine Odgaard Nielsen.

 

Kommenter 21.07.2024

Folketælling

1901 1906 1911 1916 1921 1925 1930 1940

Ejere matr. 22u

Skøde og panteprotokol Tingbog

Rønholtvej