Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenOplandPejtervej

 

Karlshåb Pejtervej 41

Jens Chr. Jensen frikøbte Carlshaab fra fæste under Visborggaard i 1868.

Sønnen Jens Peter Jensen (født 1869) overtog gården i 1893, han var gift med Andersine Andersen, født i Veddum 1868.

I 1915 hørte 70 tdr. land til gården. Besætningen bestod af 11 køer, 16 ungkvæg og kalve, 4 heste, 1 plag og 7 får (i følge Danske Gaarde III samling, II bind af J. C. B la Cour).

I 1916 bestod familien af Jens Peter og Andersine Jensen med 10 børn: Jens Kristian 1895 (ikke hjemmeboende), Anders 1896, Karl 1897, Anton 1899, Holger 1901, Olga Marie 1902, Teodor Martin 1906, Anny 1908, Karin 1909, Anker P. 1911.
Desuden Jens Kristian Jensen 1857 på aftægt.

I 1940 bor følgende på Karlshaab: gårdejer Anker Peter Jensen (1911 - 1993) og Ellen Jensen (1914 - 2003), medhjælperne Johannes Ejvind Jensen (1921) og Poul Ejler Jensen (1924), på aftægt Andersine Jensen (1869 - 1943), husassistent Anny Jensen (1908 - 1996), på indvaliderente Karl Jensen (1869) samt Anton Jensen (1897 - 1966).

Anker og Ellen fik sønnerne Vagn Jensen (1941) og Hans Jensen (1945). I 1973 overtog Hans ejendommen.

1 / 4
1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=TTFFXD
2 / 4
Pejtervej 41
1958 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2269386
3 / 4
Lokalhistorisk B2249
4 / 4
Lokalhistorisk B2250

1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=TTFFXD
Pejtervej 41
1958 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2269386
Lokalhistorisk B2249. At dømme efter børnene må det være omkring 1910
Lokalhistorisk B2250

 

Kommenter 03.10.2021

Folketælling

1901 1906 1916 1921 1940

Pejtervej