Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenOplandPejtervej

 

Karlshåb Pejtervej 41

Jens Chr. Jensen frikøbte Carlshaab fra fæste under Visborggaard i 1868.

I 1915 hørte 70 tdr. land til gården. Besætningen bestod af 11 køer, 16 ungkvæg og kalve, 4 heste, 1 plag og 7 får (i følge Danske Gaarde III samling, II bind af J. C. B la Cour).

1 / 4
1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=TTFFXD
2 / 4
Pejtervej 41
1958 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2269386
3 / 4
Lokalhistorisk B2249
4 / 4
Lokalhistorisk B2250

1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=TTFFXD
Pejtervej 41
1958 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2269386
Lokalhistorisk B2249. At dømme efter børnene må det være omkring 1910
Lokalhistorisk B2250

1893 - 1934 Jens Peter Jensen

Jens Chr. Jensens søn Jens Peter Jensen overtog gården i 1893, han blev samme år gift med Andersine Andersen fra Rønholt.

I 1901 bestod familien af Jens Peter Jensen (1869 - 1937) og Andersine Jensen f. Andersen (1869 - 1943) med Jens Kristian Jensen (1857) på aftægt samt børnene Ane Kristine Jensen (1872), Jens Kristian Jensen (1894), Karl Jensen (1897), Anders Jensen (1895) og Anton Jensen (1899 - 1966).

I 1916 bestod familien af Jens Peter og Andersine Jensen med 10 børn: Jens Kristian (1895) (ikke hjemmeboende), Anders (1896), Karl (1897), Anton (1899 - 1966), Holger (1901 - 1934), Olga Marie Jensen (1902 - 1941), Theodor Martin Jensen (1906), Anny (1908), Gudrun Jensen (1909)/gift 1930/, Anker P. (1911).
Desuden Jens Kristian Jensen 1857 på aftægt.

Holger blev gift med Anny Kristine Nielsen (1904) i 1925. De fik fem piger: Petra Alice Marie Jensen (1923), Karen Johanne Jensen (1925), Anna Jensine Jensen (1928), Inger Jensen (1930) og Grethe Marie Jensen (1933). I 1934 bliver Holger fundet død i et kær vest for Veddum.

1940 - 1973 Anker Peter Jensen

I 1940 bor følgende på Karlshaab: gårdejer Anker Peter Jensen (1911 - 1993) og Ellen Jensen (1914 - 2003), på aftægt Andersine Jensen (1869 - 1943), husassistent Anny Jensen (1908 - 1996), på indvaliderente Karl Jensen (1897) samt Anton Jensen (1897 - 1966).

Anker og Ellen fik sønnerne Vagn Jensen (1941) og Hans Jensen (1945). I 1973 overtog Hans ejendommen.

Tjenestefolk mv.

  • 1901: tyende Nikoline Kristine Nielsen (1884 - 1938) og Jens Kristian Hansen (1885).
  • 1916: Udstationerede soldater: Trainkonstabel Iver Chr. Pedersen (1894) og Trainkonstabel Otto P Forbach (1894)
  • 1940: Medhjælper Johannes Ejvind Jensen (1905) og Medhjælper Poul Ejler Jensen (1905)

 

Kommenter 11.07.2022

Folketælling

1901 1906 1916 1921 1925 1930 1940

Pejtervej