Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenByturPejtervej

 

Karlshåb Pejtervej 41

Jens Chr. Jensen frikøbte Carlshaab fra fæste under Visborggaard i 1868.

Sønnen Jens Peter Jensen (født 1869) overtog gården i 1893, han var gift med Andersine Andersen, født i Veddum 1868.

I 1915 hørte 70 tdr. land til gården. Besætningen bestod af 11 køer, 16 ungkvæg og kalve, 4 heste, 1 plag og 7 får (i følge Danske Gaarde III samling, II bind af J. C. B la Cour).

1 / 4
1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=TTFFXD
2 / 4
Pejtervej 41
1958 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2269386
3 / 4
Lokalhistorisk B2249
4 / 4
Lokalhistorisk B2250

1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=TTFFXD
Pejtervej 41
1958 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2269386
Lokalhistorisk B2249
Lokalhistorisk B2250

 

Kommenter 17.02.2021

Pejtervej