Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenMidtbyenVeddum Hovedgade

 

Veddum Hovedgade 32

Huset er bygget i 1835 til skole. Læs mere om skole i Veddum.

Skolen blev bygget på en smal strimmel jord, som var arvefæste for skolelærerenke Ane Thomasdatter.

Jens Peter Horne overtog arealet ved hendes død i 1833. Hans mor købte nabogrunden matr. 19b til i 1861 fra Visborggård gods.

I 1859 var der 89 elever. Der var en ny, 'næsten anordningsmæssig' fribolig fra 1855. Til lærerboligen hørte en jordlod på 6 6/8 Td. land, meget god og nær ved. Her holdes 6 kreaturer samt en stor have, som giver betydelig frugt (1859)

I 1885 blev en ny skole taget i brug på Hovedgaden 23. Horne blev dog boende til sin død i 1904.

I 1904 blev ejendommen solgt som aftægtshus for Anders og Sine Kræmmer.

1 / 5
1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=HVSRVG
2 / 5
2002 Ole Bonde
3 / 5
Luftfoto 1972 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2029416
4 / 5
Hovedgaden 32 ca 1919 B3681
5 / 5
Historiske kort (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052) Gyldig : 1866 - 1896 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.

Skråfoto Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering 1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=HVSRVG
2002 Ole Bonde
Uffe Berg ejede huset fra 1970 - 1991. Luftfoto 1972 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2029416
Hovedgaden 32 ca 1919 B3681
Huset er bygget som skole på en smal strimmel jord 81 siden blev vejarealet 19b købt til. Historiske kort (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052) Gyldig : 1866 - 1896. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur. Nuværende hus og garage er lagt ind fra Matrikelkortet. Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Matrikelkortet, november 2023.

Ejerne har været:

 • Ane Thomasdatter - 1833
 • skolelærer Jens Peter Horne 1833 - 1904
 • godsejer Visborggård Jacob Kjellerup - 1861
 • enke Mdam Horne 1861 - 1870
 • lærer Jens Peter Horne 1870 - 1904
 • aftægtsmand Anders Jensen (Kræmmer) 1904 - 1928
 • arving Jens Andersen 1928 - 1929
 • Rentier Søren Peter Marinus Mikkelsen 1929 - 1960
 • 6 Arvinger 1960 - 1964
 • Verner Jensen 1964 - 1966
 • Olav Christiansen 1966 - 1970
 • Uffe Lunding Berg 1966 - 1970

Familier

-1833 Ane Thomas datter

Ane Thomas datter var enke efter forhenværende skolelærer Christen Bach, som var død 79 år gammel i 1831. Hun døde 80 gammel i 1833.

Ane havde arvefæsteskøde på matr. 81, som blev solgt til skolelærer Jens Peter Horne.

 • Ane Thomasdatter (1753 / - 1833 /1833)
 • forhenværende skolelærer Christen Bach (1752 /1831)

1833-1857 Jens Horne

Jens Horne var skolelærer i den nye skole sammen med sin søn Jens Peter. Han og Charlotte havde tre børn samt en søster boende.

Som parcelist i Dokkedal fik Amalie tre børn, der en periode var i pleje i Veddum.

Som enke har Charlotte sit barnebarn Charlotte Jensine som plejedatter.

1833-1904 Jens Peter Horne

Jens Peter ejede skolen, hvor de boede sammen med hans forældre. Han og Ane Kirstine havde to plejebørn fra hans søster Amalie og 4 egne børn.

1904-1928 Anders Jensen (Kræmmer)

Da Anders og Sine Jensen (Kræmer) gik på aftægt flyttede de herop fra gården på Ledvogtervej. Barnebarnet Christen Andersen boende dels på gården som tyende dels hos Kræmer. De Christen blev gift med Helga købte de Hovedgaden 54 (Kræmmer og Kræmmer Helga)

1929-1960 Søren Peter Marinus Mikkelsen

Enkemand Søren Peter Marinus Mikkelsen boede her med sin datter Ellen samt logerende Mariane Møller (1905). Ellen blev siden gift med Poul Grøn Jens i Hadsund.

1966-1970 Uffe Lunding Berg

Uffe Berg købte huset i 1970, han fik udnyttet loftetagen og bygget om i 1981.

I 1977 købte Uffe Berg den tomme nabogrund Hovedgaden 34 (matr. 2a). Her har tidligere ligget en bolig.

Tjenestefolk mv.

 

Kommenter 25.02.2024

Folketælling

1834 1840 1845 1850 1860 1870 1880 1890 1901 1906 1911 1916 1930 1940

Ejere

Realregister 19b Realregister 81 Tingbog 19b

Veddum Hovedgade