Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenByenHyltvej

 

Hyltvej 18

Gårdejer Peder Kristensen på Nørgård solgte jorden til skrædder Johannes Anton Fricke, som fik bygget huset som aftægtsbolig.

Huset har tilhørt bl.a.

1 / 3
Skråfoto 2021 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hentet 07.07.2022. https://skraafoto.dataforsyningen.dk/viewer.html?orientation=north&center=571880.28%2C6293146.65
2 / 3
Hos Karl Jensen 1959 (bagerst) Udsnit af Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1805284
3 / 3
Nygade 5 ca 1912 Lokalhistorisk:B5368
Fra venstre Marius Fricke, Methilde Fricke gift Sauer, hunden Danky, Johannes Fricke, Skrædder Gerda Sauer, Gertrud Fricke. Gerdas mor var Methilde og far Karl Sauer

Skråfoto 2021 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hentet 07.07.2022. https://skraafoto.dataforsyningen.dk/viewer.html?orientation=north&center=571880.28%2C6293146.65
Hos Karl Jensen 1959 (bagerst til venstre) Udsnit af Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1805284
Nygade 5 ca 1912. Lokalhistorisk:B5368. Fra venstre Marius Fricke, Mathilde Fricke gift Sauer, hunden Danky, skrædder Johannes Fricke, Gerda Sauer, Gertrud Fricke. Gerdas mor var Mathilde og far Karl Sauer

1918 - 1936 Fricke

Fhv. skrædder Johannes Anton Fricke boede her til sin død i 1925 med Gjertrud Fricke f. Pedersen. Som enke flyttede Gjertrud til Fruerlund og solgte huset i 1936 og dødei Fruerlund samme år.

1925 - 1968 Jensen

Familien Jensen flyttede ind som lejere i 1925, da Gjertrud blev enke. De købte huset i 1936

Murer og arbejdsmand Karl Jensen fra Vandkæret blev gift i Terndrup med Magda Kristensen og fik datteren Inger.

Her fik de børnene Norma, Verner og Lissy.

Efter 1968

Marco Nielsen købte huset i 1968. I 1981 fik han tilladelse til at opføre udstilling og reparationsværksted for plæneklippere.

 

Kommenter 07.07.2023

Ejere matr. 09i 10h

Skøde og panteprotokol Tingbog

Hyltvej