Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenMidtbyenKærvej

 

Kærvej 10

Gårdmand Christen Knudsen frasolgte et areal til statshusmandsbrug til Søren Christian Mogensen i 1915.

Omkring 1920 overtog Ole Olsen. Siden har det tilhørt hans enke Oline, deres søn Anton og Marinus Andersen.

  • sælger Christen Knudsen - 1915
  • ejer Søren Christian Mogensen 1915 - 1918
  • ejer Ole Olsen 1918 - 1932
  • enke Oline f. Olesen 1932 -
  • Anton Marinus Degn Olesen 1942 - 1958
  • Marinus Andersen 1958 - 1995
1 / 2
Skråfoto 2021 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hentet august 2022. https://skraafoto.dataforsyningen.dk/viewer.html?orientation=north&center=572381.54%2C6292835.84
2 / 2
Hos H. C. Hansen 1959 Sylvest Jensen Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1778972

Skråfoto 2021 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hentet august 2022. https://skraafoto.dataforsyningen.dk/viewer.html?orientation=north&center=572381.54%2C6292835.84
Hos Marinus Andersen 1959 Sylvest Jensen Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1778972

Mogensen 1915 - 1921

Statshusmand Søren Christian Mogensen og Jensine Mogensen f. Nielsen boede med børnene Esther Kathrine, Svend Aage og Erna Mogensen. I 1921 fik de Emil.

Olsen 1921 - 1958

Her boede landmand Ole Olsen og Oline Olsen født Olesen med børnene Anton Marinus Degn Olesen og Jenny Marie Olesen samt Oles mor Ane Kristensen. Ole døde af tuberkulose 66 år gammel i 1931.

Efter Oline overtog Anton ejendommen.

 

Kommenter 09.08.2023

Folketælling

1916 1921 1925 1930 1940

Ejere matr. 34x 34y 34ab

Skøde og panteprotokol Tingbog

Kærvej