Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenOplandRønholtvej

 

Rønholtvej 13

Jorden til Rønholthus er solgt fra Rønholtgård i 1853.

I 1890 byggede snedker Jens Olesen det nuværende boelsted i Rønholt.

Jorden er solgt fra og udhusene er fjernet i 1970'erne.

Ejerne har bl.a. været:

1 / 4
1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=GEROIO
2 / 4
Lokalhistorisk B3701
3 / 4
Lokalhistorisk B149
4 / 4
Rønholtvej 13
1957 Aalborg Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2240453

1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=GEROIO
Lokalhistorisk B3701
Lokalhistorisk B149
Rønholtvej 13
1957 Aalborg Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2240453

1853-1854 Jensen

Ole Jensen købte ejendommen i 1853 men døde i samme år 42 år gammel.

Hans kone Inger Marie giftede sig samme år de Anders Andersen, som dermed overtog ejendommen.

1854-1884 Andersen

Anders Andersen kaldet Speitzer efter sin far, blev gift med enken Inger Marie og overtog dermed gården.

1884-1916 Olesen Degn

Sønnen snedker Jens kom hjem og overtog ejendommen sammen emd Maren. De havde boet på Bystævnet og havde børnene Oline og Marinus samt plejedatteren Johanne.

I 1905 tilføjede Olsen Degn til navnet.

Oline blev gift med Ole Olsen i Vandkæret. De fik en gård på Kærvej 10.

I 1910 blev Marinus gift med Kristine Jensen, de overtog gården, mens Jens og Maren var på aftægt. I 1920 fik Marinus og Jensine sønnen Ingemann.

1916- Olesen Degn

Tjenestefolk mv.

 

Kommenter 23.02.2024

Folketælling

1860 1890 1901 1906 1916 1921 1925 1930 1940

Ejere matr. 15b

Realregister Tingbog

Rønholtvej