Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenByturKorupvej

 

Porsmosegård Korupvej 28

I 1988 blev en boplads fra romersk jernalder gravet ud her.

I 1961 blev en stensat grav fra ældre romertid gravet ud på modsatte side af vejen. Den indeholdt 5 lerkar, se Kulturarvsstyrelsen, Fund og Fortidsminder 120409-8

1 / 3
2 / 3
3 / 3

2007 Orla Jørgensen
1945 Lokalhistorisk
1929 Lokalhistorisk

  • Korupvej 25

  • Korupvej 34Kommenter 13.12.2018