Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenOplandKorupvej

 

Porsmosegård Korupvej 28 i Vorn

Stuehuset er opført i Tornskær 1875. Ejendommen har tilhørt familien Christensen Gade i hele 1900-tallet.

I 1905 blev Christen Christensen (1866 - 1949) gift med Mariane Jensen Gade (1884 - 1966) de fik børnene Konrad Mikael Christensen Gade (1908 - 1996) og Mary Marie Christensen Gade (1911 - 1949). Mary blev gift med gift med bagermester Aage Levisen i 1934 .

Gårdejer Konrad Mikael Gade (1908 - 1996) blev gift med Ellen Margrete Bendixen (1916 - 1976) i 1944. De fik sønnen Kristen Bendixen Gade (1945), som overtog gården i 1969.

Tjenestefolk mv.

Kulturarv

I 1988 blev en boplads fra romersk jernalder gravet ud her.

I 1961 blev en stensat grav fra ældre romertid gravet ud på modsatte side af vejen. Den indeholdt 5 lerkar, se Kulturarvsstyrelsen, Fund og Fortidsminder 120409-8

1 / 6
Skråfoto 2019 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hentet juni 2021. https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=BIFYGE
2 / 6
1989 Ariel / Dansk Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2095829
3 / 6
Hos Konrad Gade 1955 Sylvest Jensen Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1882039
4 / 6
Hos Konrad Gade 1946 Sylvest Jensen Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1300089
5 / 6
1945 Lokalhistorisk
6 / 6
Hos gårdejer Christen Gade (1866)
1929 Lokalhistorisk

Skråfoto 2019 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hentet juni 2021. https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=BIFYGE
1989 Ariel / Dansk Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2095829
Hos Konrad Gade 1955 Sylvest Jensen Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1882039
Hos Konrad Gade 1946 Sylvest Jensen Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1300089
1945 Lokalhistorisk
Hos gårdejer Christen Gade (1866) 1929 Lokalhistorisk

 

Kommenter 15.06.2022

Folketælling

1901 1906 1921 1925 1930 1940

Tingbog

matr. 36a

Korupvej