Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenOplandKorupvej

 

Korupvej 10

Korupvej 10 og 14 udgør Mølsiggårde i Vorn.

1 / 4
Skråfoto fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering 1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=DZCOCC. Hentet dec.2018.
2 / 4
1958 Aalborg Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2269469
3 / 4
Hos Kristen Jensen Kusk 1949 Lokalhistorisk. Ved folketællingen i 1940 bestod familien af Kristen og Bothilde, 5 børn, 2 medhjælpere og 2 plejepatienter
4 / 4
1946 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1300073

Skråfoto fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering 1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=DZCOCC. Hentet dec.2018.
Hos Søren og Karen 1958 Aalborg Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2269469
Hos Kristen og Bothilde Kusk 1949 Lokalhistorisk. Ved folketællingen i 1940 bestod familien af Kristen og Bothilde, 5 børn, 2 medhjælpere og 2 plejepatienter
Hos Kristen og Bothilde Kusk 1946 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1300073

Før 1920

I 1901 bestod familien af Anders Andersen (1839) og Kristiane Nielsen (1844). De fik 7 børn bl.a. Karoline Marie Andersen (1872), Anders Peter Andersen Overgaard Kusk (1876), Magdalene Andersen (1878) og Anton Martinus Andersen (1887).

I 1911 havde landmand Anders Peter Andersen Overgaard (1876) overtaget gården. Han var gift med Maren Overgaard (1875) og de havde døtrene Anna Kristiane Overgaard (1908), Klita Overgaard (1911), Inga Overgaard (1912) og Marie Overgaard (1914).

1920 - 1924

Gårdejer Peder Kold i Ravnkilde overtog gården i 1920, han drev den med folk udefra. Bestyrer var Lars Peter Kold (1921).

I 1923 - 1924 tilhørte gården gårdejer Karl Bervald. Hans søn Heinrich Peter Vilhelm Berwald (1838 - 1923) stod for driften sammen med Bodil Marie Berwald f. Rasmussen (1854 - 1943) og datteren husbestyrerinde Sofie Wilhelmine Berwald (1894) /1923/.

1924 - 1951

Kristen Jensen Kusk overtog gården i 1924. Familien bestod af Kristen Kusk (1883 - 1959) og Bothilde Kusk f. Hansen (1890 - 1979)/1901/1911/ med børnene Villum Kusk (1910), Søren Kusk (1912 - 1993), Gunnar Kusk (1914 - 1987), Kristian Lauge Jensen Kusk (1917), Peter Kusk (1920), Mary Kusk (1923 - 1956), Laura Dorrit Jensen Kusk (1925), Otto Kusk (1930)

Fra 1951

I 1951 flyttede Christen og Bothilde til hendes barndomshjem på Veddum Hovedgade 29.

Søren blev gift med Karen Thomsen (1914 - 2000) i 1938. I 1940 var de værter i Salen. De overtog gården i 1951 til 1973.

Søren og Karen fik børnene Bente Jensen Kusk (1941) og Peter Kusk (1944).

I 1973 blev gården solgt til gårdejer H. J. Grønkjær.

Ved Møllesig Gårde blev i 1994 fundet og undersøgt 6 kogegruber med keramik fra yngre bronzealder. Se Kulturarvsstyrelsen: Fund og fortidsminder 120409-15

Tjenestefolk mv.

 

Kommenter 17.08.2022

Folketælling

1901 1906 1916 1921 1925 1930 1940

Tingbog

matr. 18a

Korupvej