Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenMidtbyenØstgyden

 

Østgyden 6

Her har engang ligget en fæstegård. Den er siden flyttet ud til Rønholt (Rønholtvej 19 og 13). Den sidste gårdfæster Jens Degn overdrog gården til sine døtre i 1855.

Huset er opført i 1887.

Hønseriejerne Hans Ove og Johanne Marie Kofoed Hansen fik opført hønsehus i 1956 og kyllingehus i 1959.

1 / 6
Skråfoto 2017 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hentet 2018. https://skraafoto.dataforsyningen.dk/viewer.html?orientation=north&center=571765.14%2C6293151.08&item=2021_81_06_2_0012_00002070
2 / 6
Johanne Marie Kofoed Hansen 1959 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1805212
3 / 6
Hos hønseriejer Hans Ove Hansen 1959 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1805260
4 / 6
Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Byopmåling Veddum. Gyldig : 1879 - 1929. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.
5 / 6
Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052 1814) Gyldig : 1814 - 1866 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.
6 / 6
Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052 1814) Gyldig : 1814 - 1866 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.

Skråfoto 2017 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hentet 2018. https://skraafoto.dataforsyningen.dk/viewer.html?orientation=north&center=571765.14%2C6293151.08&item=2021_81_06_2_0012_00002070
Johanne Marie Kofoed Hansen 1959 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1805212
Hos hønseriejer Hans Ove Hansen 1959 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1805260
I 1929 ligger her et hus. Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Byopmåling Veddum. Gyldig : 1879 - 1929. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.
På kortet er gården krydset over. Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052 1814) Gyldig : 1814 - 1866 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.
Matr. 15a Ole Albretsen erstattet med Jens Degn. Matr. 15 er delt i 15a og 15b. Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052 1814) Gyldig : 1814 - 1866 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.

Ejerne har bl.a. været:

På matrikelkortet, der gjaldt fra 1814 - 1866 er fæsterne angivet til Ole Albretsen efterfulgt af Jens Degn.

1801 Ole Albretsen

Fæstebonde Ole Albretsen var gift med Mette Thomasdatter. Deres datter Maren blev gift med Jens Laursen, som overtog fæstegården.

Mette døde som gårdmandsenke i Rønholt 75 år gammel i 1825.

1814-1855 Jens Laursen (Degn)

Jens Degn var gårdfæster til omkring 1850. Herefter bliver ejendommen delt i tre. Matr. 15a køber hans søn Anders Degn, og bygger Rønholtgården. Matr. 15b sælger Anders fra til sin bror Ole, der bygger Rønholthus. Matr. 15c er gården på Østgyden. Den overdrager Jens til døtrene Bodil og Else. Else bliver gift og flytter til Graverhusene, mens Jens og Bodil bliver boende til 1860.

1901 Jensen

Jens Jensen flyttede til sognet fra Hurup i 1852, da han blev gift med Karen Marie Petersen fra Skelund. De fik fire børn, hvoraf et var dødt i 1901.

1921 Pedersen

Møllersvend Karl Pedersen og Botilde Marie Jakobsen blev gift i 1909. De fik to børn. De boede først på Sadelmagervej, siden på Østgyden inden de overtog Veddum Mølle.

1925-1938 Lars Christian Bøjer

Lars Christian fra Løgstør og Ane Marie fra Visborg havde huset i 13 år som partikulier. Han var tidligere købmand. De havde tre børn født i hhv. Als og Strandby sogn.

1938- Anton Thomsen

Aldersrentenyder Anton og Martine Thomsen købet huset i 1938. Han var forhenværende snedker født i Siem. Han døde i 1942 og blev begravet på Siem kirkegård. Da Martine døde i 1964 blev hus begravet samme sted.

1940 - 1968 Hansen

I 1940 boede repræsentant Hans Ove Hansen og Johanne Marie Kofoed her. De etablerede hønseri i 1956. De boede her stadig, da hun døde i 1968.

 • hønseriejer Hans Ove Hansen (1903 /1940 /1959)
 • Johanne Marie Kofoed Hansen f. Herskin (1904 /1940 /1968)

Tjenestefolk mv.

 • 1787: tjenestefolk nationalsoldat Peder Nielsen (1764 /1787)
 • 1787: tjenestefolk Anne Christensdatter (1760 /1787)
 • 1801: tjenestekarl Christen Sørensen (1776 /1801)
 • 1801: Spinder og binder. Indsidder Mette Sørens Datter (1771 /1801)
 • 1813: tyende konfirmand Troels Christensen (1798 /1813 /1826 /1827 /1834 /1840 /1845 /1850 /1857 /1858 - 1888 /1860 /1866)

 

Kommenter 10.06.2024

Folketælling

1787 1801 1834 1850 1860 1901 1921 1925 1930 1940

Ejere

Realregister 15a Realregister 15c Tingbog 15c

Østgyden