Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenMidtbyenTrommelholtvej

 

Trommelholtvej 14

Her har tidligere ligget en ejendom, der er udflyttet til Hyltvej 29.

Gården har bl.a. tilhørt:

 • Godsejer på Visborggård Jacob Kjellerup - 1874
  • jordfæstere Lars Jensen og Jens Larsen Bundgaard -
  • gårdfæster Jens Peter Sørensen 1844 - 1874
 • gårdejer Niels Andersen 1874 - 1910

Det tidligere hus har bl.a. tilhørt:

 • Maren Andersens arvinger 1913 -
 • Magda Mortensen m.fl. 1934 -
 • Martinus Nielsen - 1939
 • Elmer Jacobsen 1939 - 1947
 • Magnus Nielsen 1947 - 1972
 • Nielsine Nielsen 1972 - 1992

Det nye træhus er bygget i 2006 efter nedrivning af det gamle bindingsværkshus.

1 / 7
2008 Fotograferet af Erik Velling
2 / 7
2007
3 / 7
2002 Ole Bonde
4 / 7
Trommelholtvej 14
1959 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1805233
5 / 7
I 1929 er der et hus på Trommelholtvej og en ny gård er bygget i Hylt. Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Byopmåling Veddum. Gyldig : 1879 - 1929. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.
6 / 7
I 1896 er matriklen på Trommelholtvej delt i 8a og 8b. Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052) Gyldig : 1866 - 1896 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.
7 / 7
Matr. 8 var fæstet Jens Larsen Bundgaard, dernæst af Lars Jensen Bundgaard. Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052 1814) Gyldig : 1814 - 1866 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.

2008 Fotograferet af Erik Velling
2007
Hos Adolf 2002 Ole Bonde
Magnus Nielsen havde huset fra 1947 til sin død i 1971. Herefter arvede Nielsine Nielsen huset, hvor hun boede, til hun døde i 1992.<br>
1959 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1805233
I 1929 er der et hus på Trommelholtvej og en ny gård er bygget i Hylt. Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Byopmåling Veddum. Gyldig : 1879 - 1929. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.
I 1896 er matriklen på Trommelholtvej delt i 8a og 8b. Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052) Gyldig : 1866 - 1896 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.
Matr. 8 var fæstet Jens Larsen Bundgaard, dernæst af Lars Jensen Bundgaard. Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052 1814) Gyldig : 1814 - 1866 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.

1814-1844 Bundgaard

Jordfæster Lars Jensen (Bundgaard) døde i 1840,

Jens og Johanne havde en søn Lars Jensen, som døde 4½ år gammel i 1844

Jens Larsen døde i 1844 50 år gammel. Jens' enke Johanne på 37 år gifter sig umiddelbart efter med Jens Peter Sørensen på 26 år, som dermed overtager fæstegården.

1844-1874 Sørensen

Jens Peter Sørensen var gårdfæster til gården blev solgt. Herefter gik han på aftægt.

Jens og Johanne fik børnene Søren og Maren Jensen. Søren blev gårdejer på Veddumgård og tog navnet Kusk. Maren blev gift med Niels Andersen, der blev ny ejer af gårde og flyttede den ud til Hylt.

Johanne dør i 1867 og Jens Peter gifter sig i 1868 med enken Maren Andersen.

1877 - 1932 Larsen

Snedkersvend Jens Larsen i Terndrup fik en datter med med Maren Larsen f. Pedersen i 1877. De lejede gården og Jens blev snedkermester. Han er født i Lyngby sogn og havde været snedkerlærling på Hovedgaden 30.

Maren er født i Vandkæret. Hun blev desinpetør(?).

1939-1947 Jacobsen

Fra 1939 til 1947 boede familien Jacobsen her, de var arbejdsmand Elmer og Johanne med børnene Kaj, Kristen og Karl.

Elmer fra Solbjerg og Johanne fra Klattrup i Vejle amt blev gift på borgmesterkontoret i Aalborg 1936.

Kaj er født i Solbjerg, Kristen og Karl i Veddum.

 • arbejdsmand Elmer Jacobsen (1913 /1939 - 1947 /1940)
 • Johanne Ottilie Fogh Jacobsen f. Jensen (1915 /1940)
 • barn Kaj Jacobsen (1935 /1940)
 • barn Kristen Jakobsen (1940)
 • barn Karl Jacobsen (1945)

1947-1992 Nielsen

Magnus og Sine overtog huset i 1947.

Magnus var født i Nørre Kongerslev. Han var arbejdsmand i Solbjerg, da han blev gift med Sine i 1936.

Sine er født i Mou. Datteren Rosa blev født i Sdr. Kongerslev.

Rosa er begravet i Skelund sammen med Robert Arvid Nielsen.

Tjenestefolk mv.

 • 1840: tjenestefolk Laurs Jensen (1821 /1834 /1840 /1850 /1851 - 1894 /1851 /1860 /1870 /1880 /1890 /1890 - 1894 /1901 /1905)
 • 1840: tjenestefolk Mette Larsen (1807 /1840)
 • 1840: tjenestefolk Maren Rasmussen (1824 /1840)
 • 1850: tjenestefolk Maren Nielsen (1831 /1850)
 • 1850: tjenestefolk Niels Christensen (1818 /1850)
 • 1850: tjenestefolk Niels Christian Pedersen (1836 /1850)
 • 1860: tjenestefolk Andreas Sørensen (1842 /1860)
 • 1860: tjenestefolk Kirstine Dorthea Jensen (1844 /1860)
 • 1870: Tyende Ane Andersen (1840 /1845 /1850 /1860 /1870 /1873 /1880 /1881)
 •  

  Kommenter 25.02.2024

  Folketælling

  1840 1850 1860 1870 1880 1901 1906 1916 1921 1925 1940

  Ejere matr. 08e

  Realregister Tingbog

  Trommelholtvej