Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenMidtbyenTrommelholtvej

 

Trommelholtvej 6a

Ejendommen var fæstegård under Visborggård til 1877.

Huset er fra 1877. I 1938 ynglede et storkepar på taget.

Ejendommen er på et tidspunkt opdelt i to. Det tidligere udhus Trommelholtvej 6 (matr. 6h) og det oprindelige stuehus Trommelholtvej 6a (matr. 6g).

Ejerne har bl.a. været:

1 / 6
Trommelholtvej 6
19.03.2019 Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Skråfoto 2019, hentet marts 2021. 
https://skraafoto.dataforsyningen.dk/?orientation=north&center=571513.95%2C6293098.21
2 / 6
Trommelholtvej 6 og 6A
1946 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1300013
3 / 6
Storken på Trommelholtvej 6A 1938 Lokalhistorisk B2265
4 / 6
Matr. nr. 6a opdelt i 6 g og 6 h. Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (28290 1963) Gyldig : 1963 - 1972 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.
5 / 6
Gården på matr. 6a. Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052) Gyldig : 1866 - 1896 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.
6 / 6
Fæsterne på matr. 6 er angivet til Niels Tønnesen efterfulgt af Chresten Andersen. Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052 1814) Gyldig : 1814 - 1866 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.

Trommelholtvej 6 og 6A
19.03.2019 Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Skråfoto 2019, hentet marts 2021. 
https://skraafoto.dataforsyningen.dk/?orientation=north&center=571513.95%2C6293098.21
Trommelholtvej 6 og 6A
1946 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1300013
Storken på Trommelholtvej 6A 1938 Lokalhistorisk B2265
Matr. 6a er nu opdelt i matr. 6g og 6h. Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (28290 1963) Gyldig : 1963 - 1972 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.
Gården på matr. 6a. Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052) Gyldig : 1866 - 1896 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.
Fæsterne på matr. 6 er angivet til Niels Tønnesen efterfulgt af Chresten Andersen. Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052 1814) Gyldig : 1814 - 1866 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.)

1787 Tønnis Nielsen

Tønnis Nielsen var fæster i 1787, det har muligvis været her, så fæsteaftalen er gået i arv til hans søn Niels.

Tønnis var bonde og gårdbeboer i 1787, i 1801 var han på aftægt hos sin søn Niels.

Tønnis og Maren havde børnene Niels, Jens, Jens og Dorthe. Kun Niels er med i folketællingen i Veddum 1801.

 • bonde og gaardbeboer Tønnis Nielsen (1723 /1787 /1801)
 • madmoder Maren Andersdatter (1728 /1787)
 • barn Niels Tønnisen (1756 /nedenfor)
 • barn Jens Tønnisen (1769 /1787)
 • barn Jens Tønnisen (1773 /1787)
 • barn Dorthe Tønnisdatter (1777 /1787)
 • nyder almisse hans søster Mætte Nielsdatter (1721 /1787)

1801-1814 Niels Tonnisen

På matrikelkortet 1814 - 1866 er Niels Tønnesen angivet som den første fæster.

Bonde og gårdbeboer Niels Tønnisen var gift med Karen Niels Datter. De havde tre børn boende og Niels' far Tønnis på aftægt.

Karen døde i 1823 og Niels i 1825.

Anders Nielsen (Tonnisen) 1826-1828

1840-1873 Andersen og Christensdatter

Gårdmand Christen Andersen (Jespersen) døde i 1844, derefter drev hans enke Else Christensdatter gården til hun døde i 1873.

I 1877 købte sønnen Anders Christensen gården til selvejergård.

1877-1902 Christensen

Anders Christensen blev gift i 1858 med Ane Cathrine Jensen. De fik børnene Christen, Anders Peter og Anders Peder. Christen døde ugift 23 år gammel i 1882. Anders Peter blev kun 3½ år, han døde 1864. Ane døde mellem 1877. Først derefter overton Anders forældrenes gård.

Anders Christensen og Johanne Pedersen blev gift begge for 2. gang i 1883. De fik børnene Jensine og Christen. Efter Anders' død i 1906 flyttede Johanne over i nabohuset Trommelholtvej 8.

I 1902 sælger Anders Christensen matr. 6a til sønnen Anders Peder Andersen.

I 1906 tog de efternavnet Jespersen.

1902-1909 Andersen (Jespersen)

Anders Peter Andersen (Jespersen) overtog ejendommen i 1902. I 1909 solgte han jorden fra til Peder Jensen på Bakkegårdsvej 8.

Anders forblev ugift til sin død i 1937.

1911 Thomsen

Familien Thomsen flyttede til Veddum i 1910 fra Hadsund. De boede til leje her i 1911. Faderen arbejdede på Cementfabrikken Dania.

 • Arbejdsmand på cementfabrik husfader Anders Christian Thomsen (1881 /1911)
 • husmoder Dorthea Thomsen f. Thygesen (1869)
 • barn Aage Carl Anker Thomsen (1903 /1911)
 • barn Kristian Leander Thomsen (1906 /1911)
 • barn Karl Linde Thomsen (1908 /1911)

1916 Dahm

I 1916 boede Lars og Karen Dahm her på alderdomsunderstøttelse. Lars havde været arbejdsmand i landbruget og de havde boet forskellige steder. De flyttede videre til Kæret i 1921.

1925 Jensen

Jacob og Ane Kirstine Jensen boede til leje i 1925, da de var nygifte.

1938- Jensen

Jens Peter Jensen overtog huset af boet efter Anders Peter Jensen i 1938.

Jens Peter kom fra Bakkegaardsvej 8, Andrea fra Als. I 1911 boede de hos Jens Peters forældre. I 1916-1921 havde de landbrug på Elmegård.

De fik børnene Else Marie, Karen, Mary og Børge.

Jens Peter og Andrea får siden en gård i Døstrup, her får de børnene Dortea Kristine Jensen (1923) og Herluf Jensen (1926). I 1937 er de afholdsværter i salen.

I 1940 boede arbejdsmand Jens Peter og Andrea Jensen her med sønnen Herluf samt pensionærerne Marie Andersen og Pouline Jensen.

Tjenestefolk mv.

 

Kommenter 01.07.2024

Folketælling

1787 1801 1834 1845 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1901 1911 1916 1916 1925 1940

Ejere matr. 06g og 06h

Realregister Tingbog  

Trommelholtvej