Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenOplandKærvej

 

Kærvej 110

Boelsted fra 1910. Der har været et husmandssted tidligere. Ejendommen er lagt sammen af matr. 45b og 45c omkring år 1900.

Ejendommen har tilhørt

 • jordejer Anders Thomasen - 1856
 • forvalter Gl. Viffertsholm P. Poulsen 1856 - 1862
 • jordejer Chresten Pedersen 1862 -
 • jordejer Peder Christensen - 1886
 • husmand Anders Christian Pedersen 1886 - 1899
 • enke Ane Marie Jensen 1899 - 1899
 • boelsmand Niels Christian Jensen 1899 - 1920
 • enke 2. gang Ane Marie Jensen 1920 - 1928
 • Anders Christian Jensen 1928 -
 • Steen Alfred Bach Kristensen 1987 -
1 / 5
Skråfoto 2019 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hentet september 2021. https://skraafoto.dataforsyningen.dk/viewer.html?orientation=north&center=574477.31%2C6294673.41
2 / 5
Mon det er Christian Tonnisen der spejder efter flyvemaskinen i 1972 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2015275
3 / 5
Christian Tonnisen bag traktoren i 1962 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1997919.
4 / 5
Hos Pouline Færge Jensen f. Sørensen 1955 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1879224
5 / 5
Hos Pouline Færge Jensen f. Sørensen 1948-52 Aalborg Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1642986

Skråfoto 2019 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hentet september 2021. https://skraafoto.dataforsyningen.dk/viewer.html?orientation=north&center=574477.31%2C6294673.41
Mon det er Christian Tonnisen der spejder efter flyvemaskinen i 1972 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2015275
Christian Tonnisen bag traktoren i 1962 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1997919.
Hos Pouline Færge Jensen f. Sørensen 1955 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1879224
Hos Pouline Færge Jensen f. Sørensen 1948-52 Aalborg Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1642986

1886-1899 Anders Christian Pedersen

Anders og Ane tjente begge på Nørgaard, da de skulle have et barn og blev gift i 1884. I 1886 køber Anders Kærvej 110 af ejeren Peter Kristensen (smed).

De når at få tre drenge inden Anders dør 35 år gammel i 1889. I 1890 bor Anes mor hos dem og i 1896 gifter Ane sig med Niels Christian Jensen, der overtager gården.

1899-1920 Niels Christian Jensen og 1920-1928 Ane Marie Jensen

Enkemand Niels Christian Jensen fra Vandkæret blev gift med enke Ane Marie Jensen og overtog hendes gård. Da Niels døde 78 år gammel i 1919, var Ane gårdmandsenke til deres fælles søn Anders Christian kunne overtage gården i 1928.

1928- Anders Christian Jensen

Anders arvede gården efter sine forældre.

I 1928 blev Anders gift med Pouline Sørensen fra Birkelund. Hun havde en datter Margrethe. Anders' mor samt Margrethes bedstemor og farbror boede hos dem. Anders døde af kræft 35 år gammel i 1932. Pouline blev 92 år og døde først i 1986.

1950 - 1987 Tonnisen

I 1945 giftede Margrethe sig med avlsmedhjælper Christian Tonnisen (1923 - 1995). De overtog gården i 1950 og fik sønnen Henning i 1951. De havde gården til 1987, hvor de gik på aftægt i Skelund.

Tjenestefolk mv.

I 1921 boede Ronald Otto Bach Pedersen (1910 /1921 /1925) hos familien.

I 1925 var Mary Petrea Kristensen (1910 /1925 /1930) tjenestepige.

 

Kommenter 19.07.2024

Folketælling

1890 1901 1906 1911 1916 1921 1925 1930 1940

Ejere

Realregister 45b Realregister 45c Tingbog

Kærvej