Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenOplandKorupvej

 

Bakkely Korupvej 62

Christen Hvilsom (1881 - 1953) overtog ejendommen efter sin far i 1907 og fik bygget nyt stuehus i 1916. Christen og Anna Hvilsom (1880 - 1918) havde sønnen Søren fra 1905. Ane døde da hun var 38 år. Christen og Nikoline (Line) fik datteren Anne i 1924. De flyttede til Pejtervej 13 i 1946. På Skelund Kirkegård står en gravsten for Ane (1880-1918), Christen (1881-1953) og Line (1893-1974).

Anna Hvilsom (1924-1994) blev gift med Holger Kjeldsen (1919-1992) i 1946. De overtog gården og havde den til 1984, hvor de flyttede til et parcelhus på Torsvej 4.

1 / 3
2007
2 / 3
Korupvej 62
Bakkely 1955 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1882027
3 / 3
Lokalhistorisk B128

2007
Hos Holger og Anna Kjeldsen 1955 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1882027
Lokalhistorisk B128. Mon ikke det er Chresten, Nikoline og Anne

 

Kommenter 28.03.2022

Folketælling

1906 1906 1911 1916 1925 1930 1940

Tingbog

matr. 46c

Korupvej