Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenOplandKærvej

 

Pilehøj Kærvej 44

Landbrug fra 1901. Det tilhørte Christen Jensen Bach før 1930 og Ejnar Johan Jensen Bach 1930 - 1952.

1 / 5
Skråfoto 1/5 2017 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering hentet i dec. 2018 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=CPFRKM
2 / 5
1954 Aalborg Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2205595
3 / 5
Lokalhistorisk B4845

Skråfoto 1/5 2017 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering hentet i dec. 2018 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=CPFRKM
I 1954 sælger Otto Jensen til Alfred Laursen. 1954 Aalborg Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2205595
Lokalhistorisk B4845. Det kunne være Ejnar og Paula med datteren Margit Rita født 1922 samt Kresten bagved?

1901 - 1930 Jensen (Bach)

Familien kom fra Korup og bestod af husejer Christen Jensen (1864 - 1935) og Bolette Jensen f. Jensen (1867 - 1952) med børnene Marie Nielsine Jensen (1887/1901/1906/1910/1918), Jens Kristian Jensen (1888/1901/1906/1921/1923), Ane Jensen (1890) og Einer Johan Jensen (1892). I 1905 tilføjede de Bach til efternavnet.

I 1910 får Marie en søn Ronald Otto Bach Pedersen (1910).

1930 - 1952 Bach

I 1930 sælger Chr. Jensen Bach ejendommen til sønnen gårdejer Ejner Johan Jensen Bach (1897) og Paula Theodora Bach (1899)/1901/1911/1922/ med datteren Margit Rita Bach (1922) samt forældrene Kresten og Bolette Jensen Bach på aftægt. Margit blev gift 1943 med landbrugsmedhjælper Robert Anker Andersen fra Voldkærgård.

 

Kommenter 26.07.2022

Folketælling

1901 1916 1930 1940

Tingbog

matr. 63e

Kærvej