Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenOplandTrommelholtvej

 

Trommelholtvej 24 Kæragergård

Landbrug fra 1870. Landpost Adolf Baymler købte gården i 1914. Datteren Rosa og svigersønnen Kristian Bonde overtog gården i 1939.

I 1921 bestod familien Baymler af landmand Adolf Baymler (1873 - 1953), husmoder Johanne Baymler (1878), samt børnene A Baymler (1899), Katrine Baymler (1900), Egon Baymler (1906), Rosa Baymler (1909 - 1975), Almar Baymler (1910) og Olga Baymler (1915). Desuden var datteren Meta tyende på Rønholtgård.

Adolf og Johanne flyttede til Veddum Hovedgade 14.

I 1940 bestod familien af Kristian Bonde (1906 - 1994), Rosa Bonde (1909 - 1975) og Peter Bonde (1927 - 2005)

1 / 7
Til Skråfoto 1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=TRUXVU
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

Skråfoto 1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=TRUXVU
Hos Kristian og Rosa Bonde 1972 Sylvest Jensen Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2029232
Hos Kristian og Rosa Bonde 1957 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek. 
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2241099
Hos Kristian og Rosa Bonde 1955
Hos Kristian og Rosa Bonde 1943 Lokalhistorisk B5780
Hos Kristian og Rosa Bonde 1942 Lokalhistorisk B5780
Hos Kristian og Rosa Bonde 1942 Lokalhistorisk B5780

 

Kommenter 03.10.2021

Folketællinger

1901 1906 1916 1921 1940  

Trommelholtvej